Abup ut

Basecamp

En gruppebehandling som gjennomføres som et dagtilbud i nærnatur i et åpent eller lukket gruppeformat. Hver samling deltar som regel 2 terapeuter og maks 8 ungdommer.

Mål

I samarbeid med hver enkelt deltaker utarbeides individuelle mål for deltakelse i behandlingstilbudet, som for eksempel omhandler:

 

 • Bedret psykisk helse og bedre fungering i hverdagen
 • Økt sosial kompetanse og relasjonell trygghet
 • Økt mestringstro
 • Bedret affektkompetanse og mentaliseringevne: forstå og håndtere egne og andres tanker, følelser og atferd
 • Økt aktivitetsglede og bedret fysisk form
 • Bedret selvfølelse, selvaksept og selvomsorg
 • Bedret evne til oppmerksomt nærvær og tilstedeværelse
 • Større evne til stressmestring
 • Økt evne til selvhevdelse: kunne si fra om ting og sette grenser for seg selv
 • Eksponering for spesifikke fobier eller angst
 • Få tilbake «livsgnist» og økt stemningsleie/energinivå 

Virksomme elementer

 • Opphold i naturen
 • Fysisk aktivitet, bevegelse og lek 
 • Sosialt fellesskap
 • Tilpassede utfordringer og mestringsopplevelser
 • Stressreduksjon, opplevelse av ro og oppmerksomt nærvær
 • Samtaler og refleksjon

 

Faglige innfallsvinkler

 • Naturbasert terapeutisk tilnærming
 • Positiv psykologi: Ressurs- og styrkefokus
 • Traumebevisst omsorg: Fokus på trygghet, relasjon og regulering
 • Kognitiv atferdsterapi: Fokus på sammenheng mellom tanker, følelser, kropp og atferd
 • Emosjonsfokusert tilnærming: Legge merke til, tolerere, uttrykke og integrere følelser
 • Narrativ tilnærming: Skape nye historier og bruk av metaforer
 • Mindfulnessbasert tilnærming: Å være oppmerksomt tilstede
 • Sansemotorikk og lekbasert tilnærming

FOR HVEM?

Tilbudet er transdiagnostisk og passer for ungdom med ulike og sammensatte utfordringer som har lyst til å være utendørs, og som kanskje ikke trives så godt med samtaleterapi innendørs. 

Alder: ca 13-18 år. 

Det er ikke nødvendig å ha erfaring med å være i naturen fra tidligere. Vi tilpasser lengden på turen etter deltakernes fysiske form. 

Noen deltakere får annen type oppfølging fra ABUP parallelt med deltakelse i Basecamp, mens for andre kan dette være deres hovedbehandling. I Kristiansand er tilbudet primært for ungdom som ikke går på skolen eller som ikke er i fullt skoletilbud.

HVA GJØR VI?

Aktivitetene tilpasses deltakerne i gruppa. Ungdommene er med på å komme med forslag til aktiviteter og er delaktig i utarbeiding av innhold.

Faste aktiviteter: Gåtur i naturen, vedsanking og båltenning (hvis forsvarlig), felles matlaging, samt gruppesamtale.

Andre aktuelle aktiviteter: Samarbeidsøvelser og lek, friluftsaktiviteter (båltenning, kart/kompass, klatring, bading etc.), rolige aktiviteter (slappe av, ligge i hengekøye, oppmerksomt naturnærvær), sanking og fangst (sopp, bær, fisking etc), og kreative aktiviteter (lage ting).

Samtaler: I gruppesamtaler har vi gjerne fokus på det ungdommene er opptatt av, men vi prøver ofte å komme inn på tema som kan øke oppmerksom tilstedeværelse, selvinnsikt, selvomsorg, affektbevissthet, sosial kompetanse og/eller relasjonsbygging. Av og til er det naturlig/nødvendig å ha en kort individuell samtale med deltakere underveis.

Kontakt & lokasjoner

Kristiansand

Mandager kl 10-14. Vi møtes i gapahuken ved Arenfeldts Dam (bak sykehuset på Eg i Kristiansand) og beveger oss videre derfra. Ofte holder vi oss i skogsområdet Bymarka like ved, men vi drar også andre steder, som for eksempel i turområder i nærmiljøet til deltakerne.

Vibeke Palucha. Telefon: 99108318. E-post: vibeke.palucha@sshf.no

Lister

Henvend deg til kontaktperson for Lister for å finne tidspunkt for Basecamp.

Anne Kari Jansen. Telefon: 90142991. E-post: Anne.Kari.Jansen@sshf.no

Arendal

Henvend deg til kontaktperson for Arendal for å finne tidspunkt for Basecamp.

Andreas Koksvik. Telefon: 37075000. E-post: Andreas.koksvik@sshf.no

nb_NONorwegian