Vårt team

Friluftsteamet er et flerfaglig team som består av dedikerte klinikere og forskere som brenner for å bidra til utvikling av utendørsterapi som fagfelt og å utforske mulighetene for helsefremming og vekst som gjør seg gjeldende når behandling trekker inn i naturen.

Friluftsteamet består i dag av en herlig gjeng av klinikere, pedagoger og forskere fordelt på ABUPs tre lokasjoner i henholdsvis Lister, Kristiansand og Arendal. Teamet er tverrfaglig sammensatt av personer som representerer en bredde innen helsefaglig, friluftslivsfaglig, pedagogisk og vitenskapelig kompetanse.

ABUP har en egen forsknings- og utviklingsenhet (FoU) hvor enkelte av teammedlemmene har sin hovedstilling, men de fleste er fordelt på poliklinikk, akutt ambulant enhet og familieenhet på tvers av ABUP.

Vi har en oppnevnt koordinator ved hver lokasjon som møtes til regelmessige koordinatormøter, samt at vi har en hovedkoordinator for klinisk praksis og en hovedkoordinator for forskning. Disse er oppført som kontaktpersoner på vegne av teamet utad.

Martin Hirte

Martin Hirte

UT Arendal

Jeg er født og oppvokst i Tyskland. I 2004 flyttet jeg til Norge sammen med min kone og det var ikke tilfeldig at vi valgte å bosette oss nær sjøen. En av mine største hobbyer er nemlig havkajakkpadling. I 2019 tok jeg videregåendekurs hvor jeg blant annet har lært å beherske teknikk og gruppedynamikk under krevende forhold. Jeg har jobbet som psykolog siden 2003, og er spesialist i barne- og ungdomspsykologi.

Jeg har tatt videreutdanning i kognitiv terapi, og har interessert meg spesielt for behandling av angst- og tvangslidelser. De fleste årene har jeg jobbet på poliklinikken ved ABUP Arendal, men siden 2020 har jeg vært tilknyttet akutt ambulant team. Siden 2014 har jeg jobbet med friluftsterapi i ABUP og gleder meg over at vi nå tilbyr utendørsterapi året rundt. Mitt hovedfokus ligger i fjellturer med overnatting, dagsturer, kajakkpadling og klatring.

 • Psykologspesialist, barne- og ungdomspsykologi
 •  Videreutdanning i kognitiv terapi
 •  Videreutdanning i autogen trening
 •  Klatring brattkort
 •  Havkajakk videregående kurs
Andreas Koksvik

Andreas Koksvik

UT Arendal

Jeg har hele livet hatt med meg at det å komme seg utendørs kan gi gode opplevelser, selv når været ikke er topp. Jeg liker turer i skogen for å kjenne på naturens ro og gjerne varmen fra et bål. Jeg er også glad i aktiviteter som gir spenning – som klatring, kajakk og sykling. Det er spesielt artig å utforske nye områder og det å skulle klare seg utendørs med overnatting både sommer som vinter.

Det er meningsfullt å ta vare på naturen, og jeg har blitt mer opptatt av at turutstyr bør være holdbart og uten miljøgifter. Det er dessuten mye en kan låne og kjøpe brukt, det skal ikke være dyrt å ha glede av friluftsliv.

 

 • Klinisk sosionom
 • Videreutdanning i psykisk helsearbeid
 • Videreutdanning i kognitiv terapi
 • Spesialistutdanning med fordypning i familieterapi
 • Klatring topptaukort
 • Havkajakk grunnkurs og teknikkurs
Camilla Larsen Major

Camilla Larsen Major

UT Arendal

Jeg er sosionom med spesialisering i sped- og småbarns psykiske helse. Jeg har jobbet i ABUP Arendal siden 2019. Jeg har elsket å være ute så lenge jeg kan huske, men i 2010 oppstod det en ekte kjærlighet til den norske naturen.

Har siden den gang trivdes best med tung sekk og fjellsko, nært eller fjernt, eller fjellski og snø. Jeg drar på tur for å oppsøke gode mestringsopplevelser, avkobling og fordi det gir meg enormt mye glede. Jeg har stor tro på naturen som terapirom og er glad for å være en del av Friluftsteamet slik at jeg kan bidra til at enda flere barn, unge og familier får ta del i disse gode opplevelsene.

 

 • Sosionom
 • Spesialisering i sped- og småbarns psykiske helse
Helene Espeland

Helene Espeland

UT Arendal

Jeg har vokst opp med skogen som min nærmeste nabo og min lekeplass. Gjennom oppveksten var vi stadig på tur, vinter som sommer. Det var aldri noe mål om å gå høyest, raskest eller lengst, fokuset var kosen rundt bålet og gleden over å være ute. Hest har også vært en viktig del i min oppvekst og jeg har hatt mange gode stunder i stallen. Det som imponerer meg mest med hestene, er den ubetingete kjærligheten de gir oss og hvordan de «leser oss» mennesker på en helt unik måte. Fascinasjonen for hest og natur førte meg til Island der jeg jobbet på en stor stall med både unghester og konkurransehester. Gjennom året jeg bodde der fikk jeg virkelig kjenne på naturkreftene, og ikke minst samspillet og respekten mellom hest og menneske som har gått i arv i generasjoner.

Jeg har lang erfaring innen psykisk helsevern for voksne, men nå er jeg veldig glad for muligheten til å jobbe med barn og unge. Jeg brenner for å være ute, gjerne sammen med hund eller hest. Det er viktig for meg å få frem at også små turer kan gi store opplevelser!

 • Videreutdanning i Naturbasert terapeutisk arbeid og Dyreassisterte intervensjoner
 • Videreutdanning i kognitiv terapi
 • Videreutdanning i Psykisk helsearbeid, rus- og avhengighetsproblematikk
 • Bachelor i sykepleie
Anne Kari Jansen

Anne Kari Jansen

UT Lister

Jeg har jobbet i ABUP Lister som klinisk pedagog siden 2002. Jeg har alltid vært opptatt av hvordan naturen påvirker oss fysisk og mentalt. Det er viktig for meg personlig å komme ut i naturen for å regulere stress. I mitt arbeid på ABUP oppleves det beroligende og positivt å ha samtaler i andre settinger enn på kontoret. Spesielt godt er det å kunne sitte rundt et leirbål og snakke med ungdom.

Å oppleve glede i naturens ressurser er også viktig for meg og det er fint å se hvor mye spiselig man kan finne i naturen. Jeg har utdannelse som kokk og har flere fagbrev i den forbindelse. Jeg har blant annet jobbet som kokk både på hotell og restaurant, i Nordsjøen og på Svalbard. Jeg jobber fremdeles med å lage mat på enn kullfyrt bysse i et gammel passasjerskip hver sommer. Ellers har jeg erfaring fra flere år i høyskolesystemet med lærerutdanning før jeg gikk over til ABUP.

 

 • Lærer med hovedfag i ernæring, helse og miljøfag, i tillegg til spesialpedagogikk.
 • Flere videreutdanninger/spesialiseringer innen SEPREP, pedagogikk, kropp og selvfølelse, spiseforstyrrelse, angstbehandling, psykisk helsearbeid og nettverksarbeid.
Vibeke Palucha

Vibeke Palucha

UT Kristiansand

 

Jeg er hovedkoordinator for klinisk praksis i Friluftsteamet. Jeg har jobbet i ABUP siden 1998, først på sengepost og fra 2008 som ambulant terapeut i akutt ambulant enhet. Jeg har vært med i Friluftsteamet/UT- teamet siden 2014 og har vært koordinator for teamet siden 2017.

Jeg har vokst opp med skogsturer, båtturer og skiturer og tar dette fortsatt med meg inn i voksen alder. Å være i naturen gir meg både glede, ro og energi. Jeg ønsker at andre også skal få kjenne på dette og har tro på at kontakt med naturen er viktig for god fysisk og psykisk helse.

 

 • Sosionom
 • Mastergrad i psykisk helsearbeid
 • Psykologi årsstudium og spesialpedagogikk
 • Videreutdanning i traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT)
 • EMDR-terapeut og MediYoga instruktør
 • Kurs: Mindfulness for terapeuter og CAMS (Collaborative Assessment and Management of Suicidality)
 • I tillegg til mange år som speider
Gunnar Oland Åsen

Gunnar Oland Åsen

UT Kristiansand

Jeg har arbeidet som psykolog hele karrieren min, og er spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Jeg har erfaring fra barnevern, PP-tjeneste, som rettssakkyndig, i tillegg til variert terapeutisk arbeid. I det utendørsterapeutiske arbeidet har jeg vært særlig engasjert i utviklingen av friluftsterapi som gruppeintervensjon for ungdommer. Som friluftsentusiast har jeg alltid sett etter muligheter for å ta det kliniske arbeidet ut.

Dette oppleves naturlig ettersom jeg selv tilbringer mye av fritiden utendørs. Sykling, skigåing, dykking, fisking og vandring er alle aktiviteter som er viktig for mitt eget velvære. Jeg er sikker på at ved å bruke all kunnskapen vi har om menneskets forhold til natur er det mulig å opprettholde en høykvalitets, etisk god og meningsfull tilnærming til naturbasert terapeutisk arbeid som selvstendig behandlingstilbud for barn, unge og familier som strever med psykiske helseutfordringer.

 

 • Psykologsspesialist, barne- og ungdomspsykologi
 • DNTs turlederkurs
Halvor Vaaje

Halvor Vaaje

UT Kristiansand

Jeg har erfaring fra arbeid med barn, ungdom og familier både fra spesialisthelsetjenesten og i kommune. Jeg har tidligere jobbet akutt, men jobber i dag på ABUPs poliklinikk i Kristiansand og med friluftsterapi. Jeg har en sterk tro på at naturen er en god brobygger og fungerer utmerket som en arena for mestring.

Jeg er oppvokst med umiddelbar tilgang til skog, mark og fiskevann. Dette har ført til at jeg tilbringer mange døgn utendørs i løpet av et år, da jeg har en spesielt stor interesse for jakt og fiske. Jeg setter like stor pris på en krevende og lang ekspedisjon med tung pakning vinterstid, som en kort rusletur til strandkanten sommerstid.

 

 • Sosionom
 • Opplæring i Møte med Aggresjonsproblematikk (MAP)
 • Bred erfaring fra å lede grupper og enkeltpersoner utendørs og i aktivitet
 • Havkajakk grunnkurs
 • Lederkurs ved Agder Idrettskrets
 • Mange års erfaring som jeger og friluftsentusiast
Carina Ribe Fernee

Carina Ribe Fernee

UTforsk

Jeg vokste opp på landet – et steinkast fra sjøen og likevel omsluttet av skogen. Jeg har alltid elsket å være utendørs. Selv om jeg liker å være aktiv, er jeg ikke spesielt spenningsdrevet. Jeg søker primært naturens avkobling, ro og kontakten man oppnår med seg selv, andre mennesker og naturens mangfold når man oppholder seg ute over kortere eller lengre tid. Jeg har jobbet i ABUP siden 2003 og ble tidlig involvert i friluftsterapiprosjektet.

Det har vært en ufattelig lærerik og inspirerende «reise» både faglig og personlig å få være delaktig i de ulike fasene av dette kliniske forsknings- og utviklingsarbeidet. I mitt doktorgradsarbeid Into Nature utforsket jeg ungdommers opplevde utbytte av deltakelse i den første utgaven av Friluftsterapi (FT 1.0). Nå for tiden er jeg ansatt som forsker ved ABUP FoU og jeg er hovedkoordinator for Friluftsteamets forskningsaktivitet, hvor jeg i tillegg til å lede UTforsk: Forskergruppen for Utendørsterapi og naturbasert helsefremming, bidrar innen fagutvikling og nettverksarbeid både nasjonalt, nordisk og internasjonalt. Jeg har også en bistilling ved Universitetet i Agder hvor jeg er emneansvarlig for EVU-studiet «Naturbasert terapeutisk arbeid».

 

 • PhD i helsevitenskap, Universitetet i Agder
 • Universitetspedagogikk, Universitetet i Agder
 • Master i medisinsk antropologi, University College London
 • Psykososialt arbeid med barn, unge og deres familier, Universitetet i Agder
 • Årsstudium i Tverrkulturell kommunikasjon, Gimlekollen Mediehøgskole
 • Bachelor i sykepleie, Høgskolen i Bergen
Markus Mattsson

Markus Mattsson

UTforsk

Markus er psykolog og forsker, og vårt nyeste medlem i friluftsteamet. Markus er opprinnelig fra Finland og har flere års erfaring fra arbeid med naturbasert rehabilitering for familier med nevrodivergens, hvor han blant annet ledet et treårig prosjekt for besteforeldre og barnebarn. Vi har samarbeidet med Markus over flere år gjennom det nordiske nettverket for utendørsterapi og var så heldige å rekruttere han til et forskningsengasjement i forbindelse med Vill Vekst-prosjektet. Markus er både en ivrig klatrer, kajakkpadler og villmarksguide. Han har en doktorgrad innen psykologi og er en kvantitativt orientert forsker med interesse for statistikk.

nb_NONorwegian