Publikasjoner

Vi tilstreber hele veien å dele erfaringene vi gjør oss for å bidra til kunnskapsbygging og evidensgrunnlaget for fagfeltet. Her finner du en oversikt over publikasjoner i form av vitenskapelige artikler, bokkapitler, doktorgradsavhandling, masteroppgaver og lærebøker.

nb_NONorwegian