Abup ut

Familie

ABUP UT Familieterapi består av ulike naturbaserte behandlingstilbud som er spesielt utviklet for systemisk arbeid med familier. Disse tilbudene er som regel flerfamiliegrupper, hvor enten hele familien deltar, bare foreldre deltar, eller for eksempel en forelder og et barn deltar sammen. Det kan også være at besteforeldre eller en tante eller onkel deltar i stedet for foreldre. Her er det like mange varianter som det finnes ulike familiesammensetninger. 

Disse tilbudene finnes også i ulike formater. Som regel er det lukkede grupper. Det varierer også om vi møtes på dagtid, ettermiddag eller kveld. I enkelte familietilbud inngår det også overnattingsturer. Hver samling deltar som regel 3 terapeuter/pedagoger og 4- 6 familier eller dyader (en forelder og et barn). 

Mål

I samarbeid med familien utvikles deres spesifikke mål for deltakelse i naturbasert familieterapi, som kan omhandle å jobbe mot:

 

 • Bedre samspill mellom foreldre og barn, eventuelt også andre familiemedlemmer
 • Bedret psykisk helse og bedre fungering i hverdagen 
 • Økt foreldrekompetanse og mestringstro
 • Bli kjent med ulike følelser og hvordan møte dem
 • Oppmerksom tilstedeværelse og økt evne til stressmestring
 • Relasjonskompetanse og økt evne til å håndtere konflikter
 • Økt evne til selvhevdelse: kunne si fra om ting og sette grenser for seg selv
 • Eksponering for spesifikke fobier eller angsttilstander i trygge omgivelser
 • Få tilbake «gnisten» i familien, aktivitetsglede og økt stemningsleie 

Virksomme elementer

 • Opphold i naturen 
 • Fysisk aktivitet, bevegelse og sansemotorisk stimulering
 • Lekens betydning for vekst, utvikling og kommunikasjon 
 • Sosial kontakt: Opplevelse av sosialt felleskap og tilhørighet i familien og med andre
 • Ressurs- og styrkefokus: Bevisstgjøring av familiemedlemmers ressurser og gode egenskaper
 • Stressreduksjon, opplevelse av ro og oppmerksomt nærvær
 • Mestringsmuligheter: Læring, samarbeid og mulighet for nye erfaringer
 • Tilpassede utfordringer: Et støttende og trygt miljø for å bevege seg ut av komfortsonen
 • Samtaler og refleksjon

Faglige innfallsvinkler

 • Familieterapi/systemisk terapi
 • Naturbasert terapeutisk tilnærming
 • Sansemotoriske og lekbaserte tilnærminger: Bevisst bruk av sanser og bevegelse
 • Positiv psykologi: Ressurs- og styrkefokus
 • Traumebevisst omsorg: Trygghet, relasjon og regulering
 • Kognitiv atferdsterapi: Sammenhengen mellom tanker, følelser, kropp og atferd
 • Emosjonsfokusert terapi og ferdighetstrening: Legge merke til, tolerere, uttrykke og integrere følelser, samt validering, grensesetting og reparasjon
 • Dialogiske praksiser: Åpne samtaler

FOR HVEM?

Barn som er henvist til ABUP, med foreldre/steforedre/fosterforeldre og søsken, eventuelt andre familiemedlemmer.

Familietilbudene kan passe spesielt godt når barnet har vansker knyttet til følelsesregulering, når det er ønske om veiledning til bedre samspill i familien, og/eller der barnet strever med å motta sin behandling på ABUP innendørs eller via samtaleterapi.

HVA GJØR VI?

Aktivitetene tilpasses familienes ønsker og behov.

Aktuelle aktiviteter: Gåtur i naturen, vedsanking og båltenning (hvis forsvarlig), samarbeidsøvelser og lek (organisert/frilek), terapeutiske øvelser og samtaler, felles matlaging ute, oppmerksomt naturnærvær (mindfulness), friluftsaktiviteter (kart/kompass, klatring, kanopadling etc), rolige aktiviteter (slappe av, ligge i hengekøye), sanking og fangst (sopp, bær, fisking etc), og kreative aktiviteter (lage ting).

Kontakt & lokasjoner

Kristiansand

Henvend deg til kontaktperson for Kristiansand for å finne tidspunkt for familiebaserte tilbud.

 • Flerfamiliegruppe for barn 8-13 år: En gang per halvår. Gruppetilbudet består av ukentlige samlinger i løpet av et seks ukers tidsrom.
 • Far-sønn-gruppe: En gang per halvår.

Vibeke Palucha. Telefon: 99108318. E-post: vibeke.palucha@sshf.no

Lister

Henvend deg til kontaktperson for Lister for å finne tidspunkt for familiebaserte tilbud.

Anne Kari Jansen. Telefon: 90142991. E-post: Anne.Kari.Jansen@sshf.no

Arendal

Henvend deg til kontaktperson for Arendal for å finne tidspunkt for familiebaserte tilbud.

Camilla Larsen Major Tel. 48051585. E-post: lcamil@sshf.no

nb_NONorwegian