Abup ut

Ekspedisjon

Et intensivt og avgrenset behandlingstilbud som består av en kombinasjon av dagssamlinger i nærnatur som bygger opp mot en vandretur i mer urørt natur i Setesdal Austhei. UT Ekspedisjon foregår i et lukket gruppeformat hvor det ofte er en gruppe på 6- 8 ungdommer og et flerfaglig team med 3 terapeuter/pedagoger.

Intervensjonen pågår som regel i løpet av et tre ukers tidsrom som starter med en introduksjonssamling hvor foreldre og nærstående er invitert til å delta, deretter følger dagssamlinger frem mot en flere dagers vandretur (maks 6 dagers varighet), før intervensjonen rundes av med en avslutningssamling hvor nettverket igjen er invitert til å delta. 

Mål

I samarbeid med hver enkelt deltaker utarbeides individuelle mål for deltakelse i behandlingstilbudet, som for eksempel omhandler:

 

 • Bedret psykisk helse og bedre fungering i hverdagen
 • Økt sosial kompetanse og relasjonell trygghet
 • Økt mestringstro
 • Bedret affektkompetanse og mentaliseringevne: forstå og håndtere egne og andres tanker, følelser og atferd
 • Økt aktivitetsglede og bedret fysisk form
 • Bedret selvfølelse, selvaksept og selvomsorg
 • Bedret evne til oppmerksomt nærvær og tilstedeværelse
 • Større evne til stressmestring
 • Økt evne til selvhevdelse: kunne si fra om ting og sette grenser for seg selv
 • Eksponering for spesifikke fobier eller angst
 • Få tilbake «livsgnist» og økt stemningsleie/energinivå 

Virksomme elementer

 • Opphold i naturen
 • Fysisk aktivitet, bevegelse og lek 
 • Sosialt fellesskap
 • Tilpassede utfordringer og mestringsopplevelser
 • Stressreduksjon, opplevelse av ro og oppmerksomt nærvær
 • Samtaler og refleksjon

 

Faglige innfallsvinkler

 • Naturbasert terapeutisk tilnærming
 • Positiv psykologi: Ressurs- og styrkefokus
 • Traumebevisst omsorg: Fokus på trygghet, relasjon og regulering
 • Kognitiv atferdsterapi: Fokus på sammenheng mellom tanker, følelser, kropp og atferd
 • Emosjonsfokusert tilnærming: Legge merke til, tolerere, uttrykke og integrere følelser
 • Narrativ tilnærming: Skape nye historier og bruk av metaforer
 • Mindfulnessbasert tilnærming: Å være oppmerksomt tilstede
 • Sansemotorikk og lekbasert tilnærming

FOR HVEM?

Tilbudet er transdiagnostisk og passer for ungdom med ulike og sammensatte utfordringer som har lyst til å være utendørs over lengre tid og som er innstilt på å delta på en flere dagers vandretur til fjells. 

Alder: ca 16-18 år. 

Det kan være en fordel at man har erfaring med å være i naturen fra tidligere. Vi tilpasser vanskelighetsgraden på turen etter deltakernes fysiske form og gjør forberedelsesarbeid for vandreturen i løpet av dagssamlingene i forkant. Man må være innstilt på at vandreturen kan være krevende, medføre ulendt terreng, skiftende vær, og man må bære egen fjellsekk. På UT Ekspedisjon er deltakelse i individuelle samtaler og gruppesamtaler en del av behandlingstilbudet.

Noen deltakere får annen type oppfølging fra ABUP parallelt med deltakelse i UT Ekspedisjon, mens for andre kan dette være deres hovedbehandling i tidsrommet intervensjonen pågår. 

HVA GJØR VI?

På første introduksjonssamling blir vi litt kjent med hverandre. Både deltakere og foreldre/ nærstående får god informasjon om behandlingstilbudet og får mulighet til å stille spørsmål. 

På dagssamlingene i forkant av vandreturen blir vi enda bedre kjent og vi gjør nødvendige forberedelser for å være best mulig rustet for vandreturen. Det betyr at vi øver på riktig bekledning i forhold til vær, pakking av sekk, båt- og matlaging ute, kart og kompass, sette opp og ta ned telt og så videre, mens vi er på dagstur i nærnatur. 

På vandreturen går vi en rundtur i Setesdal Austhei hvor vi så tar i bruk all denne kunnskapen, og vi får godt utbytte av et lengre naturopphold borte fra hverdagens stress, rutiner og utfordringer. Vi blir forhåpentligvis godt sammensveiset som gruppe og fungerer som et «team» i løpet av disse dagene, hvor vi støtter hverandre og deler opplevelser for livet sammen. 

På avslutningssamlingen viser vi bilder og forteller fra turen til foreldre og nærstående.

Kontakt & lokasjoner

Kristiansand

UT Ekspedisjon planlegges 1- 2 ganger (stort sett sen vår og/eller tidlig høst) per år. Henvend deg til din behandler eller en av kontaktpersonene oppført nedenfor for spørsmål eller for å melde din interesse for å delta.

Vibeke Palucha. Telefon: 99108318. E-post: vibeke.palucha@sshf.no

Lister

UT Ekspedisjon planlegges 1- 2 ganger (stort sett sen vår og/eller tidlig høst) per år. Henvend deg til din behandler eller en av kontaktpersonene oppført nedenfor for spørsmål eller for å melde din interesse for å delta.

Anne Kari Jansen. Telefon: 90142991. E-post: Anne.Kari.Jansen@sshf.no

Arendal

UT Ekspedisjon planlegges 1- 2 ganger (stort sett sen vår og/eller tidlig høst) per år. Henvend deg til din behandler eller en av kontaktpersonene oppført nedenfor for spørsmål eller for å melde din interesse for å delta.

Andreas Koksvik. Telefon: 37075000. E-post: Andreas.koksvik@sshf.no

nb_NONorwegian