Våre tilbud

Her får du mer informasjon om virksomheten vår, som innebærer friluftsterapi i både nærnatur og til fjells, familiebaserte tilbud, terapeutisk bruk av aktiviteter, i tillegg til vårt fokus på forskning og fagutvikling

Vår virksomhet

Friluftsteamet driver en rekke naturbaserte tilbud for både barn, ungdommer og familier.
Her kan du finne mer informasjon om våre ulike tjenester, i tillegg til forskning og fagutivkling.

ABUP UT Basecamp

Her kan du lese mer om vårt dagtilbud i nærnatur

ABUP UT Ekspedisjon

Her kan du lese mer om friluftsterapi til fjells

familieterapi ut
ABUP UT Familieterapi

Her kan du lese mer om flerfamiliegrupper og systemisk arbeid

ABUP UT Klatreterapi

Her kan du lese mer om hvordan vi benytter klatring som et terapeutisk virkemiddel

ABUP UT Padleterapi
ABUP UT Padleterapi

Her kan du lese mer om tilbudet vårt på vann, elver eller sjø

ABUP UT Forskning

Her kan du lese mer om forskningsaktiviteten vår

ABUP UT Basecamp

Her kan du lese mer om vårt dagtilbud i nærnatur

ABUP UT Ekspedisjon

Her kan du lese mer om friluftsterapi til fjells

ABUP UT Familieterapi

Her kan du lese mer om flerfamiliegrupper og systemisk arbeid

ABUP UT Klatreterapi

Her kan du lese mer om hvordan vi benytter klatring som et terapeutisk virkemiddel

ABUP UT Padleterapi

Her kan du lese mer om tilbudet vårt på vann, elver eller sjø

ABUP UT Forskning

Her kan du lese mer om forskningsaktiviteten vår

Samarbeidspartnere

nb_NONorwegian