Abup ut

Forskning

Vi har en egen forsknings- og utviklingsenhet (FoU-enhet) ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus HF. FoU-enhetens aktivitet er organisert i ulike forskningsområder med tilsvarende forskningsgrupper, hvor vår egen forsker Carina Ribe Fernee er forskningsgruppeleder for UTforsk: Forskergruppe for utendørsterapi og naturbasert helsefremming

Fotograf Lars Verket

forsknings- og utviklingsprosjekter

Under «prosjekter» i menyen finner du en oversikt over både pågående og avsluttede forsknings- og utviklingsprosjekter, og under publikasjoner finner du en oversikt over vitenskapelige artikler, enkelte medieoppslag, og diverse fagutvikling vi er involvert i. 

 

Hva gjør vi?

ABUP og Sørlandet sykehus har i løpet av det siste tiåret sammen med nære samarbeidspartnere i Agder og internasjonalt bidratt til fagutvikling innen utendørsterapi og naturbasert helsefremming som et voksende fag-, praksis- og forskningsfelt både her til lands og internasjonalt. 

Et av ABUPs bidrag er å utvikle og prøve ut ulike tilnærminger til naturbasert arbeid med både barn, unge og familier, hvor evaluering og forskning, i tillegg til formidling er en naturlig del av denne utprøvingen. 

Friluftsterapi var den første tilnærmingen vi utviklet, hvor vi gjennom flere faser beskrev, testet ut og forsket på et naturbasert behandlingstilbud for ungdom med psykososiale helseutfordringer. 

Nå for tiden er vi involvert i en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter. Under «prosjekter» i menyen, finner du som sagt en oversikt over disse, samt relevante publikasjoner. 

Vi har bidratt både til å opprette, delta i og/eller lede flere faglige nettverk både nasjonalt som i Norsk Forening for Utendørsterapi (NFUT), Nordic Outdoor Therapy Network (NOTN) og Adventure Therapy International Committee (ATIC).

I juni 2022, var vi dessuten vertskap for The 9th International Adventure Therapy Conference/3rd Gathering for Adventure Therapy in Europe (9IATC/3GATE) sammen med våre medarrangører Kristiansand kommune, Blå Kors, Universitetet i Agder og Agder Fylkeskommune, hvor 400 deltakere fra 42 nasjoner var samlet, i tillegg til 150 digitale deltakere. 

Vi bidrar på ulike måter til fagutvikling gjennom undervisningsoppdrag ved flere universiteter og høyskoler i inn- og utland, samt at vi i nært samarbeid med Universitetet i Agder har utviklet et 10 studiepoengs EVU-studie i «Naturbasert terapeutisk arbeid» som går hvert høstsemester: Naturbasert terapeutisk arbeid – Universitetet i Agder (uia.no). Vi utgir dessuten den første læreboken på norsk «Utendørsterapi: En introduksjon» (Fernee, Palucha, Olsen & Gabrielsen, 2023) ved Cappelen Damm Akademiske forlag.

Kontakt

Forskningsgruppeleder Carina Ribe Fernee. Telefon: 90671621. E-post: carina.fernee@sshf.no.

nb_NONorwegian